• Luật Trần Gia
  • VP Công chứng Trần Gia
  • Bất động sản

DV chứng thực

Giới thiệu về dịch vụ chứng thực
Từ ngày 01/01/2015, Luật công chứng đã mở rộng thẩm quyền cho phép Văn phòng công chứng được chứng thực bản sao từ bản chính nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và giảm thiểu tối đa thời gian của khách hàng.
X
Đặt câu hỏi
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.
X
Nhận hồ sơ trực tuyến
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.
X
Yêu cầu gọi lại
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.
Dịch vụ công chứng tại nhà
Danh sách đối tác
Liên hệ ngay 🠪