• Luật Trần Gia
  • VP Công chứng Trần Gia
  • Bất động sản

Các hợp đồng CC phổ biến

Hợp đồng, giao dịch liên quan đến hộ gia đình
Trường hợp trong hộ gia đình có người đi hợp tác lao động ở nước ngoài, không có mặt để thực hiện việc ký tên khi công chứng hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì...
Công chứng hợp đồng, giao dịch
Văn phòng Công chứng Trần Gia nhận công chứng các loại hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật
Các hợp đồng giao dịch khác
Văn phòng Công chứng Trần Gia nhận thực hiện công chứng các loại văn bản, giao dịch khác
Hợp đồng cho thuê, cho mượn
Văn phòng Công chứng Trần Gia nhận thực hiện công chứng các giao dịch cho thuê – cho mượn
Thỏa thuận về tài sản vợ chồng
Văn phòng Công chứng Trần Gia nhận thực hiện công chứng các văn bản liên quan đến thỏa thuận về tài sản vợ chồng
Hợp đồng ủy quyền - Giấy ủy quyền
Văn phòng Công chứng Trần Gia nhận thực hiện công chứng các văn bản ủy quyền
Các văn bản liên quan đến di chúc, thừa kế
Văn phòng Công chứng Trần Gia nhận thực hiện công chứng các văn bản liên quan đến di chúc – thừa kế
Hợp đồng thế chấp
Văn phòng Công chứng Trần Gia nhận thực hiện công chứng các giao dịch thế chấp – cầm cố - đặt cọc
Hợp đồng tặng cho
Văn phòng Công chứng Trần Gia nhận thực hiện công chứng các giao dịch Tặng cho
X
Đặt câu hỏi
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.
X
Nhận hồ sơ trực tuyến
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.
X
Yêu cầu gọi lại
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.
Dịch vụ công chứng tại nhà
Danh sách đối tác
Liên hệ ngay 🠪