• Luật Trần Gia
  • VP Công chứng Trần Gia
  • Bất động sản

Thủ tục, quy trình CC, chứng thực

Thủ tục, quy trình công chứng
Để thực hiện các giao dịch được hiệu quả, nhanh chóng, Văn phòng Công chứng Trần Gia xin công bố các quy trình công chứng như sau
Công chứng di chúc
Để việc thực hiện công chứng Di chúc được nhanh chóng, hiệu quả, Văn phòng Công chứng Trần Gia xin công bố quy trình công chứng di chúc
Công chứng hợp đồng chuyển dịch nhà đất
Để thủ tục công chứng Hợp đồng chuyển dịch nhà đất (Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, tặng cho một phần hoặc toàn bộ quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, nhà chung cư) được nhanh chóng,...
Quy trình thực hiện thủ tục chứng thực
Để việc thực hiện cấp bản sao văn bản công chứng được nhanh chóng, hiệu quả, Văn phòng công chứng Trần Gia xin công bố quy trình, thủ tục cấp bản sao văn bản công chứng như sau
Công chứng Văn bản thỏa thuận cử người đại diện đăng ký quyền sử dụng đất
Để việc thực hiện được nhanh chóng, hiệu quả, Văn phòng công chứng Trần Gia xin công bố thủ tục, quy trình công chứng Văn bản thỏa thuận cử người đại diện đăng ký quyền sử dụng đất
Công chứng Văn bản khai nhận di sản thừa kế, Thỏa thuận phân chia di sản thừa kế
Để việc thực hiện được nhanh chóng, hiệu quả, Văn phòng công chứng Trần Gia xin công bố thủ tục, quy trình công chứng Văn bản khai nhận di sản thừa kế/Thỏa thuận phân chia di sản thừa kế
Công chứng Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở
Để việc thực hiện được nhanh chóng, hiệu quả, Văn phòng công chứng Trần Gia xin công bố thủ tục, quy trình công chứng Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở
Công chứng hủy bỏ Hợp đồng, Giao dịch
Để việc thực hiện được nhanh chóng, hiệu quả, Văn phòng công chứng Trần Gia xin công bố thủ tục, quy trình công chứng hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Công chứng Hợp đồng vay tài sản
Để việc thực hiện được nhanh chóng, hiệu quả, Văn phòng công chứng Trần Gia xin công bố thủ tục, quy trình công chứng Hợp đồng vay tài sản
X
Đặt câu hỏi
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.
X
Nhận hồ sơ trực tuyến
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.
X
Yêu cầu gọi lại
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.
Dịch vụ công chứng tại nhà
Danh sách đối tác
Liên hệ ngay 🠪